Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Redakcja

KOLEGIUM REDAKCYJNE KWARTALNIKA
„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA”
(EDITORIAL BOARD)

Redaktor naczelny (Editor-in-Chief)
dr hab. Remigiusz Kijak, Uniwersytet Warszawski
e-mail: nir.naczelny@ipiss.com.pl

Sekretarz redakcji (Managing Editor)
Małgorzata Zdancewicz
e-mail: nir.sekretarz@ipiss.com.pl

Redaktor metodologiczna w zakresie badań jakościowych w obszarze Disability Studies (Methodological editor)
dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK

Redaktor metodologiczna w zakresie badań jakościowych (Methodological editor)
dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW

Redaktor metodologiczna w zakresie badań ilościowych - redaktor statystyczna (Statistical editor)
dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP 

Członkowie redakcji - redaktorzy tematyczni
(Editorial Board Members -co-editors)
dr hab. Monika Parchomiuk, UMCS (doświadczenia życia z chorobą i niepełnosprawnością)

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW (problematyka życia, rehabilitacji i emancypacji osób z niepełnosprawnościami, wsparcie psychospołeczne i ich rodzin)

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL (trudności szkolne, teoria i metodyka nauczania języków obcych osób z uszkodzeniami słuchu, surdopedagogika)

Redaktor językowa i korekta – język polski (Language editor)
Jolanta Lewińska

Redaktor językowy i korekta – język angielski (Language editor – English)
Michał Zdancewicz

Projekt graficzny (Graphic design)
Lena Maminajszwili


Wydawca (Publisher)
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Adres (Address)
ul. Bellottiego 3b
01–022 Warszawa
Sekretariat
tel.: +48 22 536 75 11
fax: +48 22 536 75 14
adres e-mail: sekretariat@ipiss.com.pl