Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rada Naukowa i Programowa

Między­nar­o­dowa Rada Naukowa i Pro­gramowa:

dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Peter Deringer, University College of Teacher Education Vienna
prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski
dr Alvyra Galkienė, prof., Lithuanian University of Educational Sciences
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Warszawski
dr Walter Kohan, prof., Rio de Janeiro State University
prof. dr hab. Amadeusz Krause, Uniwersytet Gdański
dr Suvi Lakkala, prof., University of Lapland
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Anna Nowak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab n. med. Anna Tylki-Szymańska
dr hab. Barbara Weber, prof., The University of British Columbia
dr hab. Andrzej Wierciński, prof., Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Anna Zielińska, prof., Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Adam A. Zych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu