Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Prenumerata i sprzedaż

WARUNKI SPRZEDAŻY KWARTALNIKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA

NA ROK 2020 i 2021

Cena prenu­mer­aty rocznej - 108 zł (w tym 8 % VAT)
Cena sprzedaży detal­icznej numerów bieżą­cych - 31.32 zł (w tym 8 % VAT)

NA ROK 2018 i 2019

Cena prenu­mer­aty rocznej - 113,14 zł (w tym 8 % VAT)
Cena sprzedaży detal­icznej numerów: 2/2018, 3/2018, 4/2018, 1/2019, 2/2019 - 30,86 zł (w tym 8 % VAT)
Cena sprzedaży detal­icznej numerów: 3/2019, 4/2019 - 31,32 zł (w tym 8 % VAT)

Kwartalnik NiR  ukazuje się  4 razy w ciągu roku. Pod koniec marca, czerwca, września i grudnia.

Zamówienia proszę kierować na adres e-mail: nir.prenumerata@ipiss.com.pl
W zamówieniu należy podać:

rok prenumeraty lub numer/rok zamawianego kwartalnika NiR,
niezbędne dane do wystawienia faktury,
adres do wysyłki numerów.