Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Strona główna

„Niepełnosprawność i Rehabilitacja” to kwartalnik naukowy poświęcony szeroko rozumianej rehabilitacji we wszystkich rodzajach niepełnosprawności. Prezentuje wyniki najnowszych badań polskich i zagranicznych oraz dobre praktyki. Informuje o sytuacji edukacyjnej, rehabilitacyjnej osób z niepełnosprawnościami w Polsce i w całej Unii Europejskiej. 

Czasopismo swoim zakresem obejmuje dziedzinę nauk społecznych, szczególnie dyscypliny: pedagogika, psychologia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. Zakres tematyczny odpowiada również dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym dyscyplinie nauki o zdrowiu, nauki medyczne.

Redaktorem naczelnym kwartal­nika jest dr hab. Remigiusz Kijak.

„Niepełnosprawność i Rehabilitacja” – kwartalnik, ukazuje się od 16 lat. Do końca roku 2017 wydawany był przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Od roku 2018 wydawcą tytułu jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Redakcja czasopisma „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” przestrzega standardów etyki rekomendowanych przez COPE - The Committee on Publication Ethics. 

Artykuły nadesłane do czasopisma są recenzowane.